CJ2M-CPU11
CJ2M-CPU11 CJ2M-CPU11
$ 560.00
Please call for availability.

CJ Control Module CPU 11 (CJ2MCPU11)

Module Type: CJ2M-CPU11 Control Module
Input Output Capacity points: 2,560
Weight: 0.29lbs (0.13kg)